Savaştepe Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
MVU1103 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1104 Mikro Ekonomi 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1110 Bilgi ve iletişim Teknolojisi 2+1+0 Zorunlu 3
MVU1111 Genel Muhasebe - I 4+0+0 Zorunlu 5
MVU1112 Matematik 2+0+0 Zorunlu 3
MVU1113 Temel Hukuk 3+0+0 Zorunlu 3
STJ1001 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MVU1204 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1205 Kamu Maliyesi 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1210 İstatistik 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1211 Makro Ekonomi 2+0+0 Zorunlu 3
MVU1212 Ticari Matematik 3+0+0 Zorunlu 3
MVU1213 Genel Muhasebe - II 4+0+0 Zorunlu 5
STJ1201 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MVU2101 Paket Programlar I 3+1+0 Zorunlu 5
MVU2102 Vergi Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MVU2125 Şirketler Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
MVU2103 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2105 İnşaat Muhasebesi 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2107 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2110 Dış Ticaret İşlemleri 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2111 Mesleki Yabancı Dil - I 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2112 Ofis Program I 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2113 İşletme Yönetimi - I 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2118 E-Ticaret 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2119 Borçlar Hukuku 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2120 Girişimcilik 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2121 Yönetim Muhasebesi 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2122 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2123 Muh.ve Vergide Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2124 Kalite Güvencesi ve Standartları 2+1+0 Seçmeli 4
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3. Yarı Yıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 80
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MVU2201 Paket Programlar II 3+1+0 Zorunlu 5
MVU2202 Türk Vergi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 5
MVU2223 Mali Tablolar Analizi 3+1+0 Zorunlu 5
MVU2204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2205 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2207 Meslek Etiği 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2208 İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2210 Mesleki Yabancı Dil - II 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2211 Ofis Program - II 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2212 İşletme Yönetimi - II 3+0+0 Seçmeli 4
MVU2216 Finansal Yatırım Araçları 2+0+0 Seçmeli 3
MVU2217 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2218 Konaklama Muhasebesi 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2219 Banka Muhasebesi 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2220 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2221 Muhasebe Standartları 2+1+0 Seçmeli 4
MVU2222 Kalite Yönetim Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4. Yarı Yıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 81