1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BİO1101 Genel Biyoloji I 4+0+0 Zorunlu 5
BİO1104 Çevre Biyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1106 Üniversite Yaşamına Geçiş 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1107 Bilgisayar Kul. ve Uyg. 2+2+0 Zorunlu 3
BİO1112 Genel Biyoloji Lab. I 0+2+0 Zorunlu 2
KİM1104 Genel Kimya Lab. 0+2+0 Zorunlu 2
KİM1125 Genel Kimya I 2+0+0 Zorunlu 3
MAT1123 Genel Matematik 2+2+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
BİO1201 Genel Biyoloji II 4+0+0 Zorunlu 5
BİO1204 Biyoloji Bilimine Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
BİO1205 Ekoloji 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1207 Sistematiğin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1208 Sitoloji 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1209 Limnoloji 2+0+0 Zorunlu 3
BİO1212 Genel Biyoloji Lab.II 0+2+0 Zorunlu 2
KİM1217 Organik Kimya 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO2102 Mesleki ingilizce 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2103 Sistematik Zooloji I 3+0+0 Zorunlu 5
BİO2107 HİSTOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2108 HİSTOLOJİ LAB. 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2109 Mikrobiyoloji I 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2110 Mikrobiyoloji Lab. I 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2111 Sistematik Botanik I 2+0+0 Zorunlu 5
BİO2112 Sistematik Botanik Lab.I 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2114 Sist.Zooloji Lab I 0+2+0 Zorunlu 2
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
BİO2113 Hematoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2115 Biyolojide Güncel Konular 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2116 Balıklarda Göç ve Balıkçılığa Etkisi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2117 Mesleki İngilizce I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2118 Biyolojik Çeşitlilik 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2119 Biyolojide Organik Kimya I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2120 Bilim Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2121 Çevre Kirliliği 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2123 Balık Parazitleri 2+0+0 Seçmeli 2 SECMES3YY
BİO2124 Türkiye Denizlerindeki egzotik türler 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
BİO2125 Böcek Ekolojisi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO2201 Sistematik Botanik II 3+0+0 Zorunlu 5
BİO2202 Mesleki İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2203 Sistematik Zooloji II 3+0+0 Zorunlu 5
BİO2207 HAYVAN ANATOMİSİ 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2208 HAYVAN ANATOMİSİ LAB. 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2209 Mikrobiyoloji II 2+0+0 Zorunlu 3
BİO2210 Mikrobiyoloji Lab II 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2222 Sist. Botanik Lab. II 0+2+0 Zorunlu 2
BİO2224 Sist. Zooloji Lab. II 0+2+0 Zorunlu 2
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
BİO2212 Tıbbi Bitki Ticareti 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2213 Virolojinin Esasları 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2216 Zehirli Hayvanlar 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2217 Yaban Hayatının Korunması 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2218 Prokaryot metabolizması 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2219 Mikrobiyolojide hijyen ve sanitasyon 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2220 Akvaryumculuk 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2221 Oseonolojide güncel konular 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2223 Uygulamalı entomoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
BİO2225 Hayvan Davranışlarına Giriş 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO3101 BİYOKİMYA I 3+0+0 Zorunlu 5
BİO3102 Biyokimya Lab. 0+2+0 Zorunlu 2
BİO3103 GENETİK I 3+0+0 Zorunlu 5
BİO3104 GENETİK LAB. I 0+2+0 Zorunlu 2
BİO3130 Hayvan Fizyolojisi I 2+0+0 Zorunlu 3
BİO3131 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
BİO3132 Bitki Anatomisi ve Morf. Lab. 0+2+0 Zorunlu 2
İSG3101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 3
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 32
Seçmeli Dersler
BİO3111 AROMATİK BİTKİLER (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3112 TIBBİ BİTKİLERİN ETKİ VE KULLANILIŞI 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3113 TOKSİKOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3114 PLANKTONOLOJİ (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3123 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3124 PARAZİTİK KOPEPOTLAR 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3126 BALIKLARDA SOSYAL DAVRANIŞLAR (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3128 KÜRESEL ISINMA VE GÖÇMEN BALIKLAR 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3133 Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3135 Doğa Koruma Alanları ve Milli Parklar 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3136 Balıklarda Besin Kalitesi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
BİO3137 Parazitoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO3202 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB. 0+2+0 Zorunlu 2
BİO3208 Biyokimya Lab II 0+2+0 Zorunlu 2
BİO3209 BİYOKİMYA II 3+0+0 Zorunlu 6
BİO3210 Hayvan Fizyolojisi II 2+0+0 Zorunlu 4
BİO3233 Hayvan Coğrafyası 2+0+0 Zorunlu 3
BİO3234 MİKOLOJİ 2+0+0 Zorunlu 3
BİO3235 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 3
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 32
Seçmeli Dersler
BİO3211 TÜRKİYE BİTKİ ÖRTÜSÜ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3213 VİROLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3214 ENDOKRİNOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3215 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY,SECMES6YY
BİO3216 GELİŞİM BİYOLOJİSİ (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY,SECMES6YY
BİO3217 TÜRKİYE NİN ÇEVRE SORUNLARI (SEÇ.) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3226 TATLISU ALGLERİ (SEÇ) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3227 TIBBİ BİTKİ TİCARETİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3228 POPULASYON ANALİZLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3230 BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
BİO3231 Hayvanları Toplama ve Saklama 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES6YY,SECMES6YY
BİO3232 Toprak Mikrobiyolojisi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO4146 Entomoloji 2+0+0 Zorunlu 3
BİO4147 Bitki fizyolojisi 4+0+0 Zorunlu 7
BİO4148 Bitki Fizyolojisi Laboratuarı 0+0+2 Zorunlu 2
BİO4149 Evolusyon 3+0+0 Zorunlu 6
BİO4150 Biyoteknoloji 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
BİO4112 MİKROBİYAL EKOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4113 TIBBİ BİTKİ KİMYASI 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4114 KORUMA EKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4116 BİYOLOJİK KONTROL 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4124 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4126 FAYDALI BİTKİLER 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4127 MAKROFUNGUSLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4129 DENİZ BİYOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4132 Tuzlu Göller Ekolojisi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4135 SUCUL İSTİLACI TÜRLERİN EKOLOJİSİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4138 Biyoteknoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4139 Aquatik Ekoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4140 İmmünoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4141 Entomoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4142 Böcek Biyoteknolojisi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4143 Klinik Mikrobiyoloji 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4145 Alg kültürü teknikleri 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4152 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4153 OSEONOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4154 FİTOTERAPİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4155 EKONOMİK BOTANİK 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4156 BALIK PARAZİTLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4157 HAYVANLARDA KORUMA MEKANİZMALARI 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES7YY
BİO4158 SU ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA TEKNİKLERİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4159 HİDROBİYOLOJİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4160 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4161 TÜKENMEKTE OLAN OMURGALILAR 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4162 ANTİMİKROBİYAL KEMOTERAPİ 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4163 Vejetasyon Bilimi (Bitki Sosyolojisi) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4164 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme ve Pazarlama Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4165 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4166 Zararlı Kontrolü 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4167 Biyoistatistik 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4168 Balıklarda Stok Tespiti ve Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
BİO4169 Alglerin ekolojik ve ekonomik önemi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BİO4270 İşyeri Eğitimi 4+0+0 Zorunlu 6
BİO4271 İşyeri Uygulaması 0+32+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30