Fen-Edebiyat Fakültesi / Coğrafya
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 1
COG1112 Coğrafya'ya Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
COG1113 Klimatoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
COG1114 Beşeri Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 4
COG1115 Kartografya 2+2+0 Zorunlu 5
COG1116 Genel Jeoloji 3+0+0 Zorunlu 5
COG1117 Bilgi Teknolojileri Uygulaması 2+2+0 Zorunlu 5
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 1
COG1212 Bölgesel Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 6
COG1213 Klimatoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
COG1214 Nüfus Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG1215 Bilgisayarlı Kartografya 2+2+0 Zorunlu 6
COG1216 Jeomorfoloji 4+0+0 Zorunlu 5
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2112 Jeomorfolojik Süreçler 4+0+0 Zorunlu 6
COG2113 Ekonomik Coğrafya I 3+0+0 Zorunlu 6
COG2114 Kırsal Yerleşmeler Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 6
COG2115 Biyocoğrafya 3+0+0 Zorunlu 6
COG2116 Doğal Kaynaklar ve Korunması 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2212 Toprak Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG2213 Ekonomik Coğrafya II 3+0+0 Zorunlu 5
COG2214 Şehir Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG2215 Kültürel Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 4
COG2216 Avrupa Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 4
COG2217 Hidrografya 3+0+0 Zorunlu 4
COG2218 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3112 Türkiye Fiziki Coğrafyası I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 25
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3212 Türkiye Fiziki Coğrafyası II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 25
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4112 Türkiye Kıyı Bölgeleri 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 24
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4215 Türkiye İç Bölgeleri 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 24
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler