1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 1
COG1112 Coğrafya'ya Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
COG1113 Klimatoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
COG1114 Beşeri Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 4
COG1115 Kartografya 2+2+0 Zorunlu 5
COG1116 Genel Jeoloji 3+0+0 Zorunlu 5
COG1117 Bilgi Teknolojileri Uygulaması 2+2+0 Zorunlu 5
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 1
COG1212 Bölgesel Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 6
COG1213 Klimatoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
COG1214 Nüfus Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG1215 Bilgisayarlı Kartografya 2+2+0 Zorunlu 6
COG1216 Jeomorfoloji 4+0+0 Zorunlu 5
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 1
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2112 Jeomorfolojik Süreçler 4+0+0 Zorunlu 6
COG2113 Ekonomik Coğrafya I 3+0+0 Zorunlu 6
COG2114 Kırsal Yerleşmeler Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 6
COG2115 Biyocoğrafya 3+0+0 Zorunlu 6
COG2116 Doğal Kaynaklar ve Korunması 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG2212 Toprak Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG2213 Ekonomik Coğrafya II 3+0+0 Zorunlu 5
COG2214 Şehir Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 5
COG2215 Kültürel Coğrafya 3+0+0 Zorunlu 4
COG2216 Avrupa Coğrafyası 3+0+0 Zorunlu 4
COG2217 Hidrografya 3+0+0 Zorunlu 4
COG2218 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3112 Türkiye Fiziki Coğrafyası I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 25
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersler
COG3111 Arazi Çalışması V 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3113 Türkiye Nüfus Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3114 Coğrafya Araştırma Yöntemleri 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3115 Kuzey Amerika Coğrafyası(Seç) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3116 Matematik Coğrafya 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3117 Jeomorfolojik Haritalar (Seç) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3118 Siyasi Coğrafya (Seç) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3119 Enerji Kaynakları Coğrafyası (S) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3120 Uygulamalı Klimataloji (Seç) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3121 Coğrafi Bilgi Bilimi (Seç) 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3122 Sanayi Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
COG3123 Balkan Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG3212 Türkiye Fiziki Coğrafyası II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 25
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersler
COG3211 Arazi Çalışması VI 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3213 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3214 Turizm Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3215 Doğal Ortam Bozulmaları (Seç.) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3216 Koruma Alanları (Seç.) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3217 Uygulamalı Jeomorfoloji (Seç) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3218 Coğrafi İstatistik (Seç.) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3219 Coğrafi Nüfus Analizi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3220 Ulaşım Coğrafyası (Seç.) 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3221 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Seç.) 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3222 Türkiye Sanayi Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
COG3224 Coğrafyanın Gelişim Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4112 Türkiye Kıyı Bölgeleri 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 24
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
COG4111 Arazi Çalışması VII 2+2+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4113 Çevre Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4114 Türkiye Turizm Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4115 Kuaterner Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4116 Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4117 Ortadoğu Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4118 Afrika ve Okyanusya 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4119 Dinler Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4120 Bitirme Çalışması I 2+2+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4121 Küreselleşme ve Coğrafya 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
COG4122 CBS'de Proje Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES7YY
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG4215 Türkiye İç Bölgeleri 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 24
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
COG4213 Arazi Çalışması VIII 2+2+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4214 Türkiye Ekonomik Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4216 Avrupa Birliği 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4217 Havza Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4218 Afetler Coğrafyası ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4219 Oseonografya 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4220 Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4221 Orta Asya Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4222 Bitirme Çalışması II 2+2+0 Seçmeli 6 SECMES8YY
COG4223 Şehiriçi Arazi Kullanılışı 3+0+0 Seçmeli 6 SECMES8YY