Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
FIZ1135 Genel Fizik I 2+2+0 Zorunlu 4
FİZ1136 Genel Fizik Laboratuarı I 0+0+2 Zorunlu 2
MAT1131 Analiz I 4+2+0 Zorunlu 7
MAT1132 Soyut Matematik I 2+2+0 Zorunlu 5
MAT1133 Analitik Geometri I 2+2+0 Zorunlu 4
MAT1134 Algoritmalar ve Programlama I 0+2+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
FİZ1235 Genel Fizik II 2+2+0 Zorunlu 4
FİZ1236 Genel Fizik Laboratuarı II 0+0+2 Zorunlu 2
MAT1231 Analiz II 4+2+0 Zorunlu 7
MAT1232 Soyut Matematik II 2+2+0 Zorunlu 5
MAT1233 Analitik Geometri II 2+2+0 Zorunlu 4
MAT1234 Algoritmalar ve Programlama II 0+2+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT2131 Analiz III 4+2+0 Zorunlu 7
MAT2132 Diferansiyel Denklemler I 2+2+0 Zorunlu 5
MAT2133 Lineer Cebir I 4+2+0 Zorunlu 7
MAT2134 Mesleki İngilizce I 2+0+0 Zorunlu 3
MAT2135 Metrik Uzaylar ve Topolojiye Giriş 2+2+0 Zorunlu 5
MAT2136 Bilgisayar Programlama I 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT2231 Analiz IV 4+2+0 Zorunlu 7
MAT2232 Diferansiyel Denklemler II 2+2+0 Zorunlu 5
MAT2233 Lineer Cebir II 4+2+0 Zorunlu 7
MAT2234 Mesleki İngilizce II 2+0+0 Zorunlu 3
MAT2235 Olasılık ve İstatistik 2+2+0 Zorunlu 5
MAT2236 Bilgisayar Programlama II 1+2+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT3131 KOMPLEKS ANALİZ I 2+2+0 Zorunlu 5
MAT3132 Genel Topoloji I 4+0+0 Zorunlu 6
MAT3133 Soyut Cebir I 4+0+0 Zorunlu 6
MAT3134 Diferensiyel Geometri I 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 4
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT3231 Kompleks Analiz II 2+2+0 Zorunlu 5
MAT3232 Genel Topoloji II 4+0+0 Zorunlu 6
MAT3233 Soyut Cebir II 4+0+0 Zorunlu 6
MAT3234 Diferensiyel Geometri II 4+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 4
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT4131 Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
MAT4132 Seminer 1+2+0 Zorunlu 4
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.yarıyıl) - Seçmeli 20
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MAT4231 İşyeri Eğitimi 4+0+0 Zorunlu 6
MAT4232 İşyeri Uygulaması 0+32+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30