1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 1
SSY1102 Sosyal Antropolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
SSY1103 Sosyal Bil. İstatistiğine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
SSY1104 Psikolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SSY1105 Felsefeye Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SSY1111 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 1
[G] SECMES1YY Seçmeli Dersler (1.Yarıyıl) - Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY1106 Çalışma ve Sunum Becerileri 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES1YY
SSY1107 Bilimsel Düşüncenin Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES1YY
SSY1108 Hukuka Giriş 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES1YY
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 1
SSY1201 Sosyal Bilimlerde Yöntem 3+0+0 Zorunlu 5
SSY1202 Sosyal Bil. İst. ve Bil. Uygl. 2+2+0 Zorunlu 5
SSY1203 Kurumlar Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
SSY1204 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 1
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 1
[G] SECMES2YY Seçmeli Dersler (2.Yarıyıl) - Seçmeli 8
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY1205 Felsefe Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 4 SECSeçmeli Dersler,SECMES2YY
SSY1206 Uygarlığın Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 4 SECSeçmeli Dersler,SECMES2YY
SSY1207 Genel Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 4 SECSeçmeli Dersler,SECMES2YY
SSY1208 Demografya ve Nüfus Dinamikleri 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES2YY
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SSY2101 Aile Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
SSY2102 Klasik Sosyoloji Teorileri-I 3+0+0 Zorunlu 5
SSY2103 Saha Çalışması Yöntemleri 2+2+0 Zorunlu 5
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3.Yarıyıl) - Seçmeli 12
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY2104 Felsefe Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
SSY2105 Sanat Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
SSY2106 Siyaset Bilimi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
SSY2108 Kırsal Alanlar Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
SSY2109 Mesleki Yabancı Dil I 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
SSY2110 Osmanlıca I 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES3YY
USD0007 Grafik Düzenleyiciler 2+0+0 Seçmeli 3 USD-1,USD-2
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SSY2201 Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
SSY2202 Klasik Sosyoloji Teorileri II 3+0+0 Zorunlu 5
SSY2203 Kentsel Alanlar Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
SSY2204 Sosyal Tabakalaşma ve Harek. 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4.Yarıyıl) - Seçmeli 8
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY2205 Din Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES4YY
SSY2207 Edebiyat Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES4YY
SSY2208 Eğitim Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 4 SECMES4YY
SSY2209 Mesleki Yabancı Dil II 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES4YY
SSY2210 Osmanlıca II 2+0+0 Seçmeli 4 SECMES4YY
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SSY3101 Sosyo-Kültürel Değişme 3+0+0 Zorunlu 5
SSY3102 Türkiye’nin Sosyal Yapısı I 3+0+0 Zorunlu 5
SSY3103 Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY3106 Kültür Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
SSY3108 Kutsal Metinler Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
SSY3110 Afetler Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
SSY3111 Uygulamalı Sosyoloji 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES5YY
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SSY3201 Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi 3+0+0 Zorunlu 5
SSY3202 Türkiye’nin Sosyal Yapısı II 3+0+0 Zorunlu 5
SSY3203 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY3205 Türkiye’de Modernleşme 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
SSY3206 Sosyal Hareketler 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
SSY3207 Postmodernizm 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
SSY3209 İslam Toplumları Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
SSY3213 Sosyal Politikalar 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
SSY3214 Dijital Medya Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES6YY
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY4101 Sosyolojik Teorinin Sorunları 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4102 Bilgi Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4104 Bitirme Tezi I 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4105 Sinema ve Toplum 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4106 Toplumsal Cinsiyet 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4108 Küreselleşme ve Küreselcilik 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4109 Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisi 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4113 Klasik Mantık 4+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4114 Çağdaş Felsefe 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
SSY4118 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES7YY
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
SSY4201 Alternatif Sosyolojiler 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4204 Bitirme Tezi II 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4207 Sosyal Kalkınma ve Planlama 2+2+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4209 Beden Sosyolojisi 2+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4213 Modern Mantık 4+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4214 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4218 Gençlik Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY
SSY4219 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5 SECMES8YY