1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1106 İslamiyetten Önce Türk Tar. I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1111 Osmanlı Türkçesi I 4+0+0 Zorunlu 3
TRH1112 Osmanlı Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1113 İslam Tarihi ve Uygarlığı I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1115 Tarih Bibliyografyası 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1117 Tarih Metedolojisi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1118 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti I 2+0+0 Zorunlu 3
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES1YY Seçmeli Dersler (1.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH1114 Türk İslam Devletleri Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES1YY
TRH1116 Türk Kültürü ve Uygarlık Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES1YY
TRH1119 Eskiçağ da Anadolu nun Tarihi Coğrafyası 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES1YY
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1206 İslamiyetten Önce Türk Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1208 Bilgisayar Kullanımı 0+2+0 Zorunlu 3
TRH1211 Osmanlı Türkçesi II 4+0+0 Zorunlu 3
TRH1212 Osmanlı Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1213 İslam Tarihi ve Uygarlığı II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1217 Tarih Metedolojisi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1218 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti II 2+0+0 Zorunlu 3
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES2YY Seçmeli Dersler (2.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH1214 Türk İslam Devletleri Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES2YY
TRH1219 Eskiçağ Tarihi Metinleri 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES2YY
TRH1226 Türk Kültürü ve Uygarlık Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES2YY
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2111 Osmanlı Paleografyası I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2112 Osmanlı Tarihi III 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2113 Osmanlı Merkez Teşkilatı I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2118 Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2119 Roma Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2120 Anadolu Selçuklu Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH2117 Osmanlı Tarihi Kaynakları I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
TRH2121 Klasik Dönem Osmanlı Devlet Anlayışı I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
TRH2122 Osmanlı Taşra Teşkilatı I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
TRH2123 Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
TRH2124 Hindistan Türk Devletleri Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
TRH2125 Ortaçağda Akdeniz Dünyası 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES3YY
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2211 Osmanlı Paleografyası II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2212 Osmanlı Tarihi IV 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2217 Osmanlı Merkez Teşkilatı II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2218 Ortaçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2219 Bizans Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2220 Anadolu Türk Beylikleri Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH2216 Osmanlı Tarihi Kaynakları II (Seç) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
TRH2221 Klasik Dönem Osmanlı Devlet Anlayışı II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
TRH2222 Osmanlı Taşra Teşkilatı II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
TRH2223 Beylikler Dönemi Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
TRH2224 Ortaçağ Düşünce Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
TRH2225 Safevi Devleti Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES4YY
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3105 Osm. Dev. Sos. Ek. Tar. I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3107 Osmanlı Arşiv Belgeleri I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3108 Osmanlı Tarihi V 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3110 OSM. DEV. ÇAĞ. HAREKETLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3112 Yeniçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3117 Rusya Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 9
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersler
TRH3116 Meşr.Cum.Türkiyede Sos.-Kül.Değ. 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3118 Kıbrıs Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3120 Yeniçağ Avrupa Medeniyeti Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3121 Yeni ve Yakınçağ Ticaret Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3122 Osmanlı Devletinde Sosyal Hayat I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3123 Osmanlı Şehir Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY
TRH3124 İran Tarihi I (18.YY) 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES5YY,SECMES6YY
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3205 Osmanlı Dev. Sos. ve Eko. Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3207 Osmanlı Arşiv Belgeleri II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3208 Osmanlı Tarihi VI 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3210 Rusya Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3213 Amerikan Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3219 Yakınçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 9
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersler
TRH3216 Türk Basın Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
TRH3217 Kafkasya Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
TRH3218 Türk Denizciliği 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
TRH3220 Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Temelleri 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
TRH3222 Osmanlı Devletinde Sosyal Hayat II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
TRH3223 Osmanlı Şehir Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES6YY
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4106 XX.Yüzyıl Ortadoğu Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4107 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4109 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4115 Çağdaş Dünya Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4116 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4125 Balkan Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH4110 Osmanlı Diplomatikası I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
TRH4114 Bilim Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
TRH4119 Siyasal Düşünceler Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
TRH4120 Cumhuriyet Dönemi Dış Politika I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
TRH4123 Balıkesir Tarihi I 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
TRH4124 Bitirme Çalışması I 0+4+0 Seçmeli 3 SECMES7YY
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4203 Çağdaş Dünya Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4206 XX.Yüzyıl Ortadoğu Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4207 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4209 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4216 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4225 Çağdaş Tarih Araştırmaları 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersler
TRH4211 Osmanlı Diplomatikası II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4212 Milli Mücadelede Balıkesir 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4215 Bilim Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4219 Türk Demokrasi Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4220 Cumhuriyet Dönemi Dış Politika II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4223 Balıkesir Tarihi II 2+0+0 Seçmeli 3 SECMES8YY
TRH4224 Bitirme Çalışması II 0+4+0 Seçmeli 3 SECMES8YY