Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1106 İslamiyetten Önce Türk Tar. I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1111 Osmanlı Türkçesi I 4+0+0 Zorunlu 3
TRH1112 Osmanlı Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1113 İslam Tarihi ve Uygarlığı I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1115 Tarih Bibliyografyası 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1117 Tarih Metedolojisi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1118 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti I 2+0+0 Zorunlu 3
YDI1101 Yabancı Dil(İng) I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES1YY Seçmeli Dersler (1.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1206 İslamiyetten Önce Türk Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1208 Bilgisayar Kullanımı 0+2+0 Zorunlu 3
TRH1211 Osmanlı Türkçesi II 4+0+0 Zorunlu 3
TRH1212 Osmanlı Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1213 İslam Tarihi ve Uygarlığı II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1217 Tarih Metedolojisi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH1218 Eskiçağ Tarihi ve Medeniyeti II 2+0+0 Zorunlu 3
YDI1201 Yabancı Dil (İng) II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES2YY Seçmeli Dersler (2.Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2111 Osmanlı Paleografyası I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2112 Osmanlı Tarihi III 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2113 Osmanlı Merkez Teşkilatı I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2118 Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2119 Roma Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2120 Anadolu Selçuklu Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2211 Osmanlı Paleografyası II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2212 Osmanlı Tarihi IV 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2217 Osmanlı Merkez Teşkilatı II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH2218 Ortaçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2219 Bizans Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH2220 Anadolu Türk Beylikleri Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3105 Osm. Dev. Sos. Ek. Tar. I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3107 Osmanlı Arşiv Belgeleri I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3108 Osmanlı Tarihi V 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3110 OSM. DEV. ÇAĞ. HAREKETLERİ 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3112 Yeniçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3117 Rusya Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 9
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3205 Osmanlı Dev. Sos. ve Eko. Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3207 Osmanlı Arşiv Belgeleri II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3208 Osmanlı Tarihi VI 2+0+0 Zorunlu 4
TRH3210 Rusya Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3213 Amerikan Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
TRH3219 Yakınçağ Avrupa Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 9
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4106 XX.Yüzyıl Ortadoğu Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4107 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4109 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4115 Çağdaş Dünya Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4116 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4125 Balkan Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4203 Çağdaş Dünya Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4206 XX.Yüzyıl Ortadoğu Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4207 Türkiye Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4209 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
TRH4216 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
TRH4225 Çağdaş Tarih Araştırmaları 2+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler