Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya - Doktora
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG6107 Coğrafya Tarihi ve Felsefesi 3+0+0 Zorunlu 6
COG8101-8199 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
COG6103 Kırsal Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
COG6104 Türkiye'de Nüfus Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6105 Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6110 Turizm Coğrafyası Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
COG6113 Coğrafyada İstatistik Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6114 Dijital Coğrafya 3+0+0 Seçmeli 6
COG6115 Peyzaj Ekolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
COG6119 Uygulamalı Jeomorfoloji Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
COG6120 Jeomorfolojik Analiz ve Haritalama 3+0+0 Seçmeli 6
COG6121 Google Earth'te Fiziki Coğrafya Gözlemleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6122 Siyasi Coğrafyada Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
COG6206 Akdeniz Ekosistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6208 Doğal Kaynaklar Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
COG6209 Kültürel ve Siyasi Ekoloji 3+0+0 Seçmeli 6
COG6210 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
COG6211 Türkiye Fitocoğrafyası Araştırmaları ve Herbaryum Çalışmaları 2+2+0 Seçmeli 6
COG6213 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekânsal İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
COG6217 Yeni Bölgeselcilik 3+0+0 Seçmeli 6
COG6218 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
COG6220 Dinamik Süreçlerde Risk Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
COG6221 Arazide Jeomorfoloji Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
[G] SEC2A coğrafya 1.yarıyıl seçmeli (Doktora) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 168
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG8201-8299 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 8
SEM6000 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
COG6203 Kırsal Yerleşme Şekilleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6204 Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
COG6205 Türkiye'de Karst Jeomorfolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
COG6214 Uzaktan Algılamada Yorumlama ve Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6219 Saha Çalışması Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG6222 Google Earth'te Beşeri Coğrafya Gözlemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 50
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TEZ6000 Tez 0+0+0 Zorunlu 25
Toplam AKTS 25
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TZO6000 Tez Önerisi 0+0+0 Zorunlu 24
YTR6000 Yeterlilik 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 48