Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya - Tezli Yüksek Lisans
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG5104 Coğrafya Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
COG8101-8199 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SEM5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TEZ5000 Tez 0+0+0 Zorunlu 25
COG5102 Kırsal Konut Ekolojisi(Seç) 3+0+0 Seçmeli 6
COG5103 Nüfus Artışı ve Sorunları(Seç) 3+0+0 Seçmeli 6
COG5105 Ekosistem Coğrafyası(Seç) 3+0+0 Seçmeli 6
COG5106 Fiziki Ortam ve İnsan 3+0+0 Seçmeli 6
COG5108 Turizmde Yeni Yaklaşımlar: Miras Turizmi 3+0+0 Seçmeli 6
COG5110 Coğrafi Bilgi Sistemlerine (Cbs) Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
COG5119 Türkiye Kentleşme Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
COG5125 Kayaçlar ve Ayrışması 3+0+0 Seçmeli 6
[G] SEC2A Coğrafya Seçmeli Dersler Y.Lisans (1. Yarıyıl) - Seçmeli 32
Toplam AKTS 123
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG5227 Beşeri Coğrafyada Nicel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
COG8201-8299 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SEM5000 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
COG5123 Harita Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
COG5124 Çevre Sorunları ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
COG5201 Halk ve Popüler Kültür Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6
COG5203 Koruma Alanları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
COG5205 Eko-Turizm 3+0+0 Seçmeli 6
COG5206 Türkiye Kuaterner Jeomorfolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
COG5207 Türkiye'nin Biyocoğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6
COG5208 Şehir İçi Arazi Kullanışı 3+0+0 Seçmeli 6
COG5209 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
COG5217 Kırsal Yerleşme Peyzajları 3+0+0 Seçmeli 6
COG5218 Küresel Konumlama Sistemi (Gps) ve Cbs 3+0+0 Seçmeli 6
COG5222 Bölgesel Kalkınma ve Planlama 3+0+0 Seçmeli 6
COG5223 Jeomorfolojik Haritalama Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG5224 Jeomorfolojide Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
COG5225 Sürdürülebilir Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
COG5226 Türkiye’de Turizm: Fırsatlar ve Tehditler 3+0+0 Seçmeli 6
COG5228 Dünya Bölgesel Coğrafyası-II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
COG8401-8499 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 5