Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KIM1104 Genel Kimya Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 2
KIM1111 Genel Kimya I 4+0+0 Zorunlu 5
MAT1131 Genel Matematik 2+2+0 Zorunlu 3
MG1101 Genel Biyoloji I 4+0+0 Zorunlu 6
MG1102 Genel Biyoloji Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 1
MG1103 Kariyer Planlama 2+0+0 Zorunlu 1
MG1104 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulaması I 2+2+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES1YY Seçmeli Dersler (1. Yarıyıl) - Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar. II 2+0+0 Zorunlu 2
FIZ1213 Biyofizik 2+0+0 Zorunlu 2
KIM1205 Genel Kimya Laboratuvarı II 0+2+0 Zorunlu 2
KIM1206 Genel Kimya II 4+0+0 Zorunlu 5
MG1201 Genel Biyoloji II 4+0+0 Zorunlu 6
MG1202 Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0+2+0 Zorunlu 1
MG1203 Bilgisayar Kullanımı ve Uygulaması II 2+2+0 Zorunlu 4
MG1204 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES2YY Seçmeli Dersler (2. Yarıyıl) - Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KIM2107 Organik Kimya I 2+0+0 Zorunlu 3
MG2101 Temel Genetik I 4+0+0 Zorunlu 6
MG2102 Temel Genetik Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 2
MG2103 Biyokimya I 4+0+0 Zorunlu 6
MG2104 Biyokimya Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 2
MG2109 Temel Mikrobiyoloji I 2+0+0 Zorunlu 3
MG2110 Temel Mikrobiyoloji Lab. I 0+2+0 Zorunlu 2
MG2111 Mesleki İngilizce I 3+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3. Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KIM2207 Organik Kimya II 2+0+0 Zorunlu 3
MG2201 Temel Genetik II 4+0+0 Zorunlu 6
MG2202 Biyokimya II 4+0+0 Zorunlu 6
MG2203 Biyokimya Labaratuvarı II 0+2+0 Zorunlu 2
MG2209 Temel Genetik Lab. II 0+2+0 Zorunlu 2
MG2210 Temel Mikrobiyoloji II 2+0+0 Zorunlu 3
MG2211 Temel Mikrobiyoloji Lab. II 0+2+0 Zorunlu 2
MG2212 Mesleki İngilizce II 3+0+0 Zorunlu 3
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4. Yarıyıl) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MG3103 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I 3+0+0 Zorunlu 5
MG3104 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Laboratuvarı I 0+0+4 Zorunlu 4
MG3115 Klinik Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 4
MG3124 Hücre Biyolojisi ve Metabolizması 2+0+0 Zorunlu 3
MG3126 Moleküler Biyoloji I 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 6
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MG3200 Staj 0+0+0 Zorunlu 1
MG3201 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler II 3+0+0 Zorunlu 5
MG3202 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Laboratuvarı II 0+0+4 Zorunlu 4
MG3223 Doku Kültürü 2+0+0 Zorunlu 3
MG3224 Moleküler Biyoteknoloji 2+0+0 Zorunlu 3
MG3225 Moleküler Biyoloji II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 9
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 33
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MG4101 Araştırma Projesi 0+8+0 Zorunlu 9
MG4116 Biyoinformatik I 3+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
MG4201 Araştırma Projesi 0+8+0 Zorunlu 9
MG4216 Biyoinformatik II 3+0+0 Zorunlu 6
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 15
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler