Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Bankacılık ve Finans (İ.Ö)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
BAF1102 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
BAF1103 İşletme Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
BAF1104 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 3
BAF1106 Temel Bilgisayar I 1+2+0 Zorunlu 3
BAF1107 Mikro İktisat I 3+0+0 Zorunlu 4
BAF1109 Davranış Bilimleri 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
BAF1202 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
BAF1204 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
BAF1205 Bankacılığa Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
BAF1206 Temel Bilgisayar II 1+2+0 Zorunlu 3
BAF1207 Mikro İktisat II 3+0+0 Zorunlu 4
BAF1209 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II (İngilizce) 4+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF2302 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
BAF2305 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
BAF2308 Ticari Matematik 2+1+0 Zorunlu 4
BAF2309 Pazarlama İlkeleri 2+1+0 Zorunlu 4
BAF2312 Makro İktisat I 3+0+0 Zorunlu 5
BAF2313 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 4
YDI2307 Yabancı Dil III 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF2402 Kıymetli Evrak Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
BAF2405 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
BAF2408 Mali Matematik 2+1+0 Zorunlu 4
BAF2409 Finansal Hizmet Pazarlanması 2+1+0 Zorunlu 4
BAF2413 Makro İktisat II 3+0+0 Zorunlu 5
BAF2414 Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 4
YDI2407 Yabancı Dil IV 4+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF3501 Finansal Analiz 2+0+0 Zorunlu 5
BAF3502 Banka Muhasebesi 2+0+0 Zorunlu 4
BAF3503 Para Teori ve Politikası I 2+0+0 Zorunlu 5
BAF3505 Mesleki Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 4
BAF3514 Kamu Maliyesi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3515 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3516 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3517 Fon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3519 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3520 Takım Çalışması 2+1+0 Seçmeli 3
BAF3521 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3522 Sermaye Piyasaları I 3+0+0 Seçmeli 3
USD0056 Kültür, Sanat ve Spor I 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl) - Seçmeli 12
Toplam AKTS 57
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF3601 Para Teori ve Politikası II 2+0+0 Zorunlu 5
BAF3602 Banka Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
BAF3603 Kredi Değ. ve Mali Anl. Tek. 2+0+0 Zorunlu 5
BAF3605 Mesleki Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 4
BAF3610 Bireysel Bankacılık Ürünleri ve Pazarlama 2+0+0 Seçmeli 3
BAF3613 Yatırım Projeleri Analizi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3614 Maliye Politikası 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3615 Uluslararası Finans Sistemi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3616 Dış Ticaret İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3617 İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3618 Bireysel Bankacılık Ürünleri ve Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3620 İş Etiği 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3621 Maliyet Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF3622 Sermaye Piyasaları II 3+0+0 Seçmeli 3
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6.Yarıyıl) - Seçmeli 12
Toplam AKTS 60
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF4701 Portföy Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
BAF4702 Türkiye de Mali Sist. ve TCMB 2+0+0 Zorunlu 5
BAF4703 Aktif Pasif Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 4
BAF4704 Uluslararası İktisat 2+0+0 Zorunlu 5
BAF4714 Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4717 Elektronik Ticaret 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4719 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4722 Kurumsal Bankacılık Ürünleri ve Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4723 Girişimcilik 2+2+0 Seçmeli 3
BAF4725 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 3
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 12
Toplam AKTS 48
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAF4801 Finansal Tablolar Analizi 2+0+0 Zorunlu 5
BAF4802 Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 4
BAF4803 Modern Bankacılık 2+0+0 Zorunlu 4
BAF4821 Bankacılık ve Finans Uygulamaları 1+1+0 Zorunlu 5
BAF4813 Finansal Kurumlarda Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4814 Finansal Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4815 Hizmet Endüstrileri İçin Stratejik Planlama 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4816 Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4817 Tüketici Davranışları 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4818 Uluslararası Ticarette Banka Ödeme Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4819 Uluslararası Finansman 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4820 İktisat Politikası 3+0+0 Seçmeli 3
BAF4822 Yönetim Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 3
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 12
Toplam AKTS 57