Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Uluslararası Ticaret
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
UAT1101 Davranış Bilimleri 3+0+0 Zorunlu 3
UAT1102 Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1103 İşletme Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1104 İşletme Matematiği I 3+0+0 Zorunlu 3
UAT1105 Mikro Ekonomiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1106 Bilgisayar I 1+2+0 Zorunlu 3
YDI1101 Yabancı Dil I (İng) 4+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
UAT1201 Hukukun Temel Kavramları 2+0+0 Zorunlu 3
UAT1202 İşletme Matematiği II 3+0+0 Zorunlu 3
UAT1203 İşletme Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1204 Mikro Ekonomik Analiz 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1205 Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 4
UAT1206 Bilgisayar II 1+2+0 Zorunlu 3
YDI1201 Yabancı Dil II (İng.) 4+2+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT2101 Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2102 Makro Ekonomiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2103 Pazarlama İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2104 Yabancı Dil III 3+0+0 Zorunlu 4
UAT2105 E-Ticaret 2+1+0 Seçmeli 4
UAT2106 Girişimcilik 3+1+0 Seçmeli 4
UAT2107 Temel İstatistik 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2108 Ticaret Hukuku 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2109 Değişim Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3
UAT2110 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Seçmeli 3
UAT2111 Toplam Kalite Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN3YY Seçmeli Dersler (3. Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 8
[G] SECMES3YY Seçmeli Dersler (3. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 55
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT2201 Finansal Analiz 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2202 Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2203 Makro Ekonomik Analiz 3+0+0 Zorunlu 5
UAT2204 Yabancı Dil IV (İng.) 3+0+0 Zorunlu 4
UAT2205 İletişim ve Halkla İlişkiler 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2206 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2207 Tüketici Davranışları 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2208 Uygulamalı İstatistik 3+0+0 Seçmeli 4
UAT2209 Borçlar Hukuku 2+0+0 Seçmeli 3
UAT2210 İş Etiği 2+0+0 Seçmeli 3
UAT2211 Kamu Maliyesi 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN4YY Seçmeli Dersler (4. Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 8
[G] SECMES4YY Seçmeli Dersler (4. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 55
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT3101 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3102 Uluslararası İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3103 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3104 Mesleki Yabancı Dil I 3+0+0 Zorunlu 4
UAT3105 Kamu Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3106 Takım Çalışması 2+1+0 Seçmeli 4
UAT3107 Türkiye nin Ticari İlişkide Bulunduğu Ülkelerin Ekonomileri 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3108 Uluslararası Ticaret Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3109 II. Yabancı Dil (Almanca) I 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3110 II. Yabancı Dil (Çince) I 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3111 II. Yabancı Dil (Rusça) I 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3112 Finansal Krizler ve Kriz Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3113 Türk Ekonomi Tarihi 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3114 Uluslararası Hukuk 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3115 Sermaye Piyasaları I 3+0+0 Seçmeli 3
USD0056 Kültür, Sanat ve Spor I 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN5YY Seçmeli Dersler (5.Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 4
[G] SECGNL5YY Seçmeli Dersler (5. Yarıyıl - II. Yabancı Dil) - Seçmeli 4
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 73
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT3201 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3202 Türkiye - AB İlişkileri 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3203 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 5
UAT3204 Mesleki Yabancı Dil II 3+0+0 Zorunlu 4
UAT3205 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3206 Türkiye nin Dış Ticaret İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3207 Uluslararası Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3208 Uluslararası Satış Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3209 II. Yabancı Dil (Almanca) II 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3210 II. Yabancı Dil (Çince) II 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3211 II. Yabancı Dil (Rusça) II 3+0+0 Seçmeli 4
UAT3212 Menkul ve Gayrimenkul Değerleme 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3213 Serbest Bölge Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3214 Uluslararası Ticarette Vergilendirme 2+0+0 Seçmeli 3
UAT3215 Sermaye Piyasaları II 3+0+0 Seçmeli 3
USD3602 Kültür, Sanat ve Spor II 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN6YY Seçmeli Dersler (6. Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 4
[G] SECGNL6YY Seçmeli Dersler (6. Yarıyıl - II. Yabancı Dil) - Seçmeli 4
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 73
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT4101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+1+0 Zorunlu 4
UAT4102 Uluslararası Finans 3+0+0 Zorunlu 4
UAT4103 Uluslararası Lojistik Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
UAT4104 Uluslararası Ticaret Uygulamaları I 2+2+0 Zorunlu 6
UAT4105 Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4106 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4107 Uluslararası Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4108 II. Yabancı Dil (Almanca) III 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4109 II. Yabancı Dil (Çince) III 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4110 II. Yabancı Dil (Rusça) III 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4111 Uluslararası Kültür ve İletişim 2+0+0 Seçmeli 3
UAT4112 Uluslararası Ticari Yazışmalar 2+0+0 Seçmeli 3
UAT4113 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN7YY Seçmeli Dersler (7. Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 4
[G] SECGNL7YY Seçmeli Dersler (7. Yarıyıl - II. Yabancı Dil) - Seçmeli 4
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 63
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
UAT4201 Dış Ticarette Risk ve Sigortacılık 3+0+0 Zorunlu 4
UAT4202 Kambiyo Sistemi ve Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 4
UAT4203 Türkiye nin Dış Ticaret Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
UAT4204 Uluslararası Ticaret Uygulamaları II 2+2+0 Zorunlu 6
UAT4205 Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4206 Sermaye Piyasası ve Borsalar 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4207 Uluslararası Ticarette Sektörel Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4208 II. Yabancı Dil (Almanca) IV 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4209 II. Yabancı Dil (Çince) IV 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4210 II. Yabancı Dil (Rusça) IV 3+0+0 Seçmeli 4
UAT4211 Uluslararası Dağıtım Kanalları 2+0+0 Seçmeli 3
UAT4212 Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar 2+0+0 Seçmeli 3
UAT4213 Yatırım Politikası ve Yurtdışı Yatırımlar 2+0+0 Seçmeli 3
[G] SECALN8YY Seçmeli Dersler (8. Yarıyıl - Alan Seçmeli) - Seçmeli 4
[G] SECGNL8YY Seçmeli Dersler (8. Yarıyıl - II. Yabancı Dil) - Seçmeli 4
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8. Yarıyıl - Mesleki Seçmeli) - Seçmeli 3
Toplam AKTS 63