İlahiyat Fakültesi / İlahiyat
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF1101 Arapça I 6+4+0 Zorunlu 8
ILF1103 Kur’an Okuma ve Tecvid I 2+0+0 Zorunlu 3
ILF1105 Siyer-i Nebi 4+0+0 Zorunlu 4
ILF1107 Akaid Esasları 2+0+0 Zorunlu 2
ILF1109 Dini Musiki 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
IFR1101 Eğitim Bilimine Giriş 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF1202 Arapça II 6+4+0 Zorunlu 8
ILF1204 Kur’an Okuma ve Tecvid II 2+0+0 Zorunlu 3
ILF1206 İslam Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
ILF1208 Osmanlı Türkçesi 2+0+0 Zorunlu 2
ILF1210 İbadet Esasları 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
IFR1202 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF2111 Arapça III 3+2+0 Zorunlu 5
ILF2113 Kur’an Okuma ve Tecvid III 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2115 Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü I 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2117 Hadis İlimleri ve Usulü I 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2119 İslam Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2121 Fıkha Giriş 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2123 İslami Türk Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2125 Din Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2127 Mantık 2+0+0 Zorunlu 2
IFS2101 Gelişim Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF2212 Arapça IV 3+2+0 Zorunlu 5
ILF2214 Kur’an Okuma ve Tecvid IV 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2216 Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü II 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2218 Hadis İlimleri ve Usulü II 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2220 İslam Medeniyeti 2+0+0 Zorunlu 3
ILF2222 Fıkıh Usulü I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2224 Türk İslam Sanatları 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2226 Din Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
ILF2228 Kelam Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
IFS2205 Rehberlik 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF3129 Kur’ân Okuma ve Tecvid V 2+0+0 Zorunlu 3
ILF3131 Tefsir I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3133 Hadis I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3135 Fıkıh Usulü II 2+0+0 Zorunlu 3
ILF3137 Kelam Metodolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3139 Arap Dili ve Belagati I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3141 İtikadi İslam Mezhepleri I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3143 Felsefe Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
IFR3103 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 5
IFR3104 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2+2+0 Seçmeli 7
SEC3107 Klasik Tefsir Metinleri 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3108 Günümüz Hadis Problemleri 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3109 İslam Düşünce Tarihinde Kelam Eleştirisi 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3110 Osmanlı Hukuk Tarihi 2+0+0 Seçmeli 7
SEC3111 Klasik Akaid Metinleri 2+0+0 Seçmeli 7
SEC3112 Tasavvufi Kavramlar ve İbadetler 2+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 66
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF3230 Kur’ân Okuma ve Tecvid VI 2+0+0 Zorunlu 3
ILF3232 Tefsir II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3234 Hadis II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3236 Fıkıh I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3238 Kelam I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3240 Arap Dili ve Belagati II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3242 İtikadi İslam Mezhepleri II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF3244 İslam Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
IFR3205 Özel Öğretim Yöntemleri 2+2+0 Seçmeli 7
IFR3206 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3213 İslam Hukuk Kaideleri Metin Okumaları 2+0+0 Seçmeli 7
SEC3214 Hadis Tetkiti 2+0+0 Seçmeli 7
SEC3215 Kuran'da Çağdaş Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 7
SEC3216 Din ve Devlet İlişkileri 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3217 Günümüz Kelam Problemleri 2+0+0 Seçmeli 5
SEC3218 Sosyal Psikoloji 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 66
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF4145 Kur’ân Okuma ve Tecvid VII 2+0+0 Zorunlu 3
ILF4147 Tefsir III 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4149 Hadis III 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4151 Fıkıh II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4153 Kelam II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4155 Tasavvuf I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4157 Din Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 4
ILF4159 Dinler Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4261 Seminer Çalışması I 0+2+0 Zorunlu 3
IFS4107 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 8
SEC4119 Kelam Tarihi Metinleri 2+0+0 Seçmeli 8
SEC4120 Değerler Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 8
SEC4121 Pozitif Psikoloji 2+0+0 Seçmeli 8
[G] USD-1 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-1 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 57
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ILF4246 Kur’ân Okuma ve Tecvid VIII 2+0+0 Zorunlu 3
ILF4248 Dini Hitabet 1+2+0 Zorunlu 4
ILF4250 Seminer Çalışması II 0+2+0 Zorunlu 3
ILF4252 Fıkıh III 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4254 Din Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
ILF4256 Tasavvuf II 2+0+0 Zorunlu 2
ILF4258 İslam Ahlak Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
ILF4260 Dinler Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
IFR4208 Öğretmenlik Uygulaması 2+6+0 Seçmeli 8
SEC4222 İslam ve İktisat 2+0+0 Seçmeli 8
SEC4223 Tasavvuf Edebiyatı 2+0+0 Seçmeli 8
SEC4224 Karşılaştırmalı Hristiyan Yahudi ve İslam Teolojisi 2+0+0 Seçmeli 8
[G] USD-2 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu-2 - Seçmeli 3
Toplam AKTS 57