Grafik Tasarımı (İ.Ö) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Derya ARSLAN
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Derya ARSLAN
Sekreter
Bölüm Sekreteri Fatma TELLAL
Tarihçe
Kazanılan Derece
Program mezunları Grafik tasarımı teknikerliği ünvanı almaktır.

Kabul Koşulları
Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak grafik tasarımı programından mezun olur.
Üst Kademeye Geçiş
Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4 yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açıköğretim programlarından da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için kayıtlı olduğu programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 30 günlük zorunlu stajını yapmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı toplamda %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 40’ sağlama zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4824