İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Cemal OKUYAN
Sekreter
Bölüm Sekreteri Fatma TELLAL
Tarihçe
Geliştirilen bu eğitim programı iki yıl süreli ve dört yarıyıl olarak planlanmıştır.Program ikinci yarıyıl sonunda başlamak üzere otuz iş günü endüstriye dayalı öğrenimle desteklenmiştir. Bu programda kullanılan eğitim program modeli, günümüz teknolojisine uygun tekniker eğitimi ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Öğrenci ders boyunca aktif bir rol oynar, işlenen konunun teorik içeriği i ile birlikte uzmanlık dalı ile ilgili cihazları kullanarak deneyleri yapar.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Meslek Lisesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojilerinden mezun olan öğrenciler sınavsız olarak diploma not ortalamasına göre sınavsız olarak, Lise mezunları ise ÖSS sınavı sonuçlarına görere programa kabul edilmektedir
Üst Kademeye Geçiş
Önlisans programını tamamlayan öğrencilere dikey geçiş sınavı sonuçlarına göre Mühendislik ve Teknoloji Fakülltelerinin Makina Mühendisliğ ve Enerji Sistemleri Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programındaki ders, ye ve laboratuar ç;alışmaları ile Endüstriye Dayalı Eğitimini (EDE) başarı ile tamamlamak.
Mezun İstihdam Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler Kamu ve özel sektörde tekniker olarak çalışabilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyılda bir ara sınav ve bir yarı yıl sınav yapılmaktadırhttps://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4825