İşletme Yönetimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Nihat KARAKOÇ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Dilek KARAMAN
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selda TÜREDİ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. Özgür YILMAZ
Sekreter
Bölüm Sekreteri .
Tarihçe
İşletme Yönetimi Programı 1976 yılında kurulan Balıkesir Meslek Yüksekokulu'nun en kapsamlı programlarından biridir. Yıllar içinde programımız hızla gelişmiş, bugün 2 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımızın tümü hem sektörel hem akademik tecrübeye sahiptir. Programımız, bugüne kadar kamu ve özel sektöre çok sayıda nitelikli ara yönetici statüsünde mezun kazandırmıştır. Mezunlarımız arasında sektörde işletme sahibi , genel müdür, insan kaynakları müdürü vb.. düzeylere gelmiş çok sayıda eski öğrencilerimiz bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Lise veya dengi okul diploması yada ösym sınavından geçerli puan alması gerekir.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanarak işletme yönetimi hizmetleri programından öğrenci kabul eden lisans programlarına devam edebilir. Ayrıca işletme yönetimi programını bitiren öğrenciler Eğretim Fakültesinin İşletme bölümlerine sınavsız dikey geçiş yaparak lisans derecesi alabilme olanağına da sahiptirler.
Mezuniyet Koşulları
İşletme Yönetimi programından önlisans derecesini alabilmek için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, 2. yarıyıl sonunda 30 işgünü; yaz stajı yapılması zorunludur.
Mezun İstihdam Olanakları
İşletme yönetimi programı mezunları, kamu kuruluşlarında ve işletmelerdeki pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları, satın alma, vb. alanlarda iş bulabilmektedir. Ayrıca muhasebe, pazarlama, iletişim, sigortacılık, vb. alanlarda işletme kurarak, yeni istihdam olanakları yaratmaya katkı yapabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4829