Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Nisa Kıymet ŞAHİN
Sekreter
Bölüm Sekreteri ..
Tarihçe
1976 yılında öğrenime başlayan okulumuzun ilk kurulan bölümlerinden biri olan bölümümüz, önceleri “MUHASEBE” programı adıyla öğrenime devam ederken, 1989’dan itibaren “BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI” adını almış, 2002 yılından itibaren ise “MUHASEBE EĞİTİMİ” programı adıyla öğrenime devam ederken 2010 yılında YÖK’ün İKMEP kapsamında yaptığı değişiklikle akademik anlamda bölüm başkanlığı hüviyetini kazanarak adı da “ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI” bölümü şeklinde değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına sınavsız olarak giriş yapabilmektedir. Ancak diğer liselerden mezun olan öğrenciler, programa yüksek öğretim merkezi sınav sistemiyle tercih yaparak giriş yapabilmektedir. Ayrıca, programa yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönergeyle düzenlenir. Öğrenciler önceden belirlenmiş geçiş şartları ve sayılarına göre geçiş yapabilirler.
Üst Kademeye Geçiş
Mezun Öğrencilerimiz istedikleri takdirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin İşletme veya İktisat bölümlerinin üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımız Lisans Eğitimine geçişi ile ilgili, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik\" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans bölümlerine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıda belirtilen alanlara geçiş yapabilmektedirler. \r\nDİKEY GEÇİŞ ALANLARI • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Muhasebe • Muhasebe Bilgi Sistemleri • Muhasebe ve Finansal Yönetim • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik •
Mezuniyet Koşulları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 30 iş günü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, mezuniyet sonrası işletmelerin muhasebe departmanlarında muhasebe elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında KPSS sınavı ile kamu kesiminde istihdam olanakları da mevcuttur.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.


BAŞARI NOTLARI ve SAYISAL EŞDEĞERİ

AA 4.0, BA 3,5, BB 3.0, CB 2,5, CC 2.0, DC 1,5, DD 1.0, F 0,0


Yukarıdaki notlardan AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4834