Elektrik - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. OKTAY KARAKAYA
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör. OKTAY KARAKAYA
Tarihçe
Elektrik programı 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde Teknik programlar bölüm başkanlığı bünyesinde oluşturulmuştur. 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve Enerji Bölümü altında yer almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir. 1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alarak kayıt yapmaya hak kazanılar.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olma hakkı kazanmış öğrencinin 120 AKTS ders yükünü tamamlamış ve genel not ortalaması asgari 2.00/4.00 şartı sağlamalı ve başarısız notunun olmaması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde, 2- Fabrikaların elektrik atelye ve laboratuvarlarında , 3- Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda, 4- Elektrik proje bürolarında, 5-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , 6- Hava meydanlarında, 7- Deniz liman işletmelerinde, 8- Büyük gemilerde, 9- Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Balıkesir üniversitesi ölçme ve değerlendirme esasları yönergesi dikkate alınarak uygulanmaktadır.https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=4911