Otomotiv Teknolojisi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Program Bilgileri
Otomotiv Teknolojisi
Dili  Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)  Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Tolun
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Tolun

 
Bölüm Sekreteri Fatma Tellal
Süresi (Yıl)  2
Azami Süresi (Yıl)  4
Kontenjanı  40

 
Staj Durumu  Var
Mezuniyet Ünvanı   Otomotiv Teknikeri
ÖSYM Tipi  

Tarihçe
Otomotiv Teknolojisi Programı 2002 yılında kurulmuştur. 2011 yılından bu yana Motorlu Araçllar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı olarak eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın vizyonu, 2002 yılından beri sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, alanın  ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek, mezunlarının gerek üretim ve gerekse hizmet sonrası kademelerde sektörün beklediği insan gücünü kalite ve felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamaktır. Otomotiv Teknolojisi Programı olarak üstlenilen misyon, üretim ve satış sonrası hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirilmesini sağlamak ve bu yöndeki açıığın kapatılmasında aracı kurum olmaktır.


Kazanılan Derece
Önlisans

Kabul Koşulları
OSYM sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

Üst Kademeye Geçiş
Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Faküllteleri, Teknoloji Fakülltelerinin Endüstrü Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineları Mühendisliği,  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Gövde Motor-Bakım bölümlerine dikey geçiş  yapabilmektedir. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinde bulunan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Konaklama İşletmeciliği, İşletme böümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tamamlanıp (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev  almaktadır. Fabrikalların üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işciiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir.

Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçilmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar bir çok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Her dersten okutulduğu dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılır. Dört yarıyıl sonunda tek dersi kalan öğrencilere kaldıkları dersten sınav açılır.
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Tolun
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Tolun
Sekreter
Bölüm Sekreteri Fatma Tellal
Tarihçe
Otomotiv Teknolojisi Programı 2002 yılında kurulmuştur. 2011 yılından bu yana Motorlu Araçllar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı olarak eğitim vermeye devam etmektedir.
Programın vizyonu, 2002 yılından beri sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, alanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek, mezunlarının gerek üretim ve gerekse hizmet sonrası kademelerde sektörün beklediği insan gücünü kalite ve felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamaktır. Otomotiv Teknolojisi Programı olarak üstlenilen misyon, üretim ve satış sonrası hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirilmesini sağlamak ve bu yöndeki açıığın kapatılmasında aracı kurum olmaktır.
Kazanılan Derece
Önlisans
Kabul Koşulları
OSYM sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Faküllteleri, Teknoloji Faküllteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin. Otomotiv, Makine ve Otomotiv ve Makine Mühendislikleri Bölümlerine dikey geçiiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tamamlanıp (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işciiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir.

Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçilmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar bir çok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi iç;in ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80 devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ara sınavlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedirhttps://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5058