Turizm Rehberliği - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Özlem KÖROĞLU
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör. Hasret ULUSOY
BEK Üyeleri
Arş.Gör. Hasret ULUSOY
Sekreter
Personel Mahmut USLU
Tarihçe
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde 1998-1999 Güz Yarıyılı itibariyle lisans düzeyinde örgün eğitim verilmektedir. 2014-2015 Güz Yarıyılı itibariyle ise lisans düzeyinde ikinci öğretim eğitimine devam edilmektedir. 2001-2005 yılları arasında bölüme öğrenci kabul edilmemiş, 2005-2006 Güz Yarıyılı itibariyle tekrar öğrenci alımına başlanmış ve eğitime kesintisiz devam edilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler Turizm Rehberliği alanında lisans derecesine sahip olur.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dersleri İngilizce olarak alabilir ya da Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Turizm Rehberliği Anabilim Dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programın tamamlanabilmesi için öğrencilerin 90 gün zorunlu stajlarını yapmaları, en az 240 AKTS koşulunu sağlamaları, hazırlayacakları bitirme çalışmasını 8. yarıyılın sonunda, danışman öğretim üyesi onayı ile tamamlamaları istenmektedir. Bununla birlikte, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenci mesleki gereklilikleri yerine getirmesi durumunda ruhsatname sahibi olur ve Profesyonel Turist Rehberliği Mesleğini icra edebilir. Mezunlar, edindikleri bilgi ve donanım çerçevesinde turizm sektöründe ve benzer diğer hizmet sektörlerinde de çalışabilir.


Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. Öğrencilere aldıkları dersler için aşağıdaki çizelgede yer alan notlardan biri verilir.

Sayısal Başarı Notu Harfli Başarı Notu
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50
60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50
45-54 DD 1.00
44 ve altı FF 0.00https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5153