Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Murat DOĞDUBAY
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Arş.Gör.Dr. Gülhan YALIN
BEK Üyeleri
Arş.Gör.Dr. Gülhan YALIN
Sekreter
Bölüm Sekreteri Cengiz AKSOY
Tarihçe
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde örgün eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında en az 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bazı dersleri İngilizce olarak alabilir ya da Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gastronomi ve Mutfak Sanatları anabilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programın tamamlanabilmesi için öğrencilerin 90 gün zorunlu stajlarını yapmaları, en az 240 AKTS koşulunu sağlamaları, hazırlayacakları bitirme çalışmasını 8. yarıyılın sonunda, danışman öğretim üyesi onayı ile tamamlamaları istenmektedir. Bununla birlikte, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenci edindikleri bilgi ve donanım çerçevesinde turizm sektöründe ve yiyecek ve içecek sektörlerinde de çalışabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. Öğrencilere aldıkları dersler için aşağıdaki çizelgede yer alan notlardan biri verilir.

Sayısal Başarı Notu Harfli Başarı Notu
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50
60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50
45-54 DD 1.00
44 ve altı FF 0.00https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5179