Rekreasyon Yönetimi - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriğiBölüm Başkanı
Prof.Dr. Ali Kemal GÜRBÜZ
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi S. Banu YILDIZ
Sekreter
Bölüm Sekreteri Cengiz AKSOY
Tarihçe
Rekreasyon Yönetim Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Rekreasyon Yönetimi lisans diploması verilmektedir.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dersleri İngilizce olarak alabilir ya da Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği Anabilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programın tamamlanabilmesi için öğrencilerin 90 gün zorunlu stajlarını yapmaları, en az 240 AKTS koşulunu sağlamaları, hazırlayacakları bitirme çalışmasını 8. yarıyılın sonunda, danışman öğretim üyesi onayı ile tamamlamaları istenmektedir. Bununla birlikte, genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Bölüm'ümüzün istihdam hedefi, mezunların başta turizm işletmeleri olmak üzere, etkinlik ajanslarında, turizm il müdürlüklerinde, kent ve bölge planlaması kuruluşlarında, milli park yönetim organizasyonlarında, belediyelerde, ziyaretçi varış yerlerinde, bölgesel turizmi geliştirme ile ilgili kuruluşlarda çalışabilmeleridir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı ise %60 olarak hesaplanır. Öğrencilere aldıkları dersler için aşağıdaki çizelgede yer alan notlardan biri verilir.
Sayısal Başarı Notu Harfli Başarı Notu
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
70-79 CB 2.50
60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50
45-54 DD 1.00
44 ve altı FF 0.00https://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5180