Bilgisayar Mühendisliği - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı Bilgisayar Mühendisi
Program İçeriği
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ayhan İSTANBULLU
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KAVUT
BEK Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KUVAT
Sekreter
Bölüm Sekreteri Mete ERCAN
Tarihçe
Bölümümüz Lisans programına 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk kez 41 öğrenci alımı yapmıştır. 2016-2017 yılında 41 ve 2017/208 yılında 52 öğrenci ve 4 DGS öğrencisi alınmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler, dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği lisans programının içerdiği bütün dersleri, stajları ve projelerini başarıyla tamamlayınca lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lise diplomasına sahip ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar neticesinde sayısal türünde gerekli puan alan öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliğine dikey geçiş (ön lisans mezunları için) ve yatay geçiş (diğer üniversitelerin Bilgisayar mühendisliği bölümlerinden) öğrenciler de, önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesine göre, kayıt yaptırabilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not ve ilgili enstitü tarafından belirlenen yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Bilgisayar Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin 240 AKTS kredisini almalı, genel not ortalaması asgari 2.00/4.00 şartı sağlamalı (başarısız notunun olmaması gerekir) ve Stajlarını (40 iş günü) tamamlamış olması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar; Bilişim sektöründe, yazılım, donanım ve bilgi sistemleri alanlarında, kamu kuruluşlarında; Bilgisayar Mühendisi, Bilgi-işlem uzmanı, network uzmanı, programcı, veritabanı uzmanı, bilgi güvenlik uzmanı ünvanları ile görev alabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Alınan her ders için, öğrenciye öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan biri verilir.Harf notları, not dereceleri ve yüzdelik karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Nümerik Sistemde Notlar Kredili Sistemde Notlar
84-100 AA 4.00
77-83 AB 3.70
71-76 BA 3.30
66-70 BB 3.00
61-65 BC 2.70
56-60 CB 2.30
50-55 CC 2.00
46-49 CD 1.70
40-45 DC 1.30
33-39 DD 1.00
0-32 FF 0.00Değerlendirme Şeması Açıklama
85-100 Çok İyi
70-84 İyi
60-69 Geçer
0-59 Kalırhttps://obs.balikesir.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5233